понеділок, 13 жовтня 2014 р.

Магнітне поле

Про магнітне поле
варто знати

Лінії вектора магнітної індукції


1. Принцип суперпозиції полів:
Магнітна індукція результуючого поля, створюваного декількома струмами (або зарядами, що рухаються), рівна геометричній (векторній) сумі магнітних індукцій, створюваних кожним струмом окремо. 

 

2. Застосування закону Біо-Савара-Лапласа до розрахунків магнітних полів. 

а) Магнітне поле прямого струму:


;  ;    

Оскільки індукція, створювана різними елементарними ділянками, на які ми розбили провідник, у даній точці має однаковий напрямок, ми можемо геометричну суму векторів
 
замінити скалярною:

 

магнитная індукція прямолінійного провідника кінцевої довжини.
 

напруженість магнітного поля провідника скінченної довжини.


У випадку нескінченно довгого провідника
 
;
.
б) Магнітне поле в центрі кругового провідника зі струмом:

α = 90°; sin α = 1.

,
.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...