субота, 14 травня 2011 р.

І знову закон ОмаЗакон Ома для електролітів
Електричний струм в електролітах має спільні риси з електричним струмом в металах, проте суттєво відрізняється від газового розряду. В процесі проходження струму через електроліти виконуються закони Фарадея (оглядово ми знайомі з ними з уроку). Зауважу, що для електролітів, як і для металів, справедливим є також і ЗАКОН ОМА.
Запишимо густину струму, враховуючи, що він створюється дрейфом додатніх та від’ємних іонів.
j= j(+) + j(-) = n(+) e v(+) + n(-) e v(-)
Де n(+), n(-) - концентрація позитивних та негативних іонів, е – заряд іона, v(+),v(-)- дрейфова швидкість іонів.
Концентрація додатніх та відємних іонів в електролітах однакові (оскільки молекули дисоціюють на два іони), тому
n(+) = n(-) = α n
Де α- коефіцієнт дисоціації (чисельно дорівнює числу молекул, котрі дисоціювали на іони, до загального числа молекул речовини), а n- число молекул в одиниці обєму електроліта.
Швидкості іонів виражаються через їх рухливість та напруженість електричного поля
v(+) = b(+) E, v(-) = b(-) E
Тому закон Ома для електролітів набуває наступного вигляду:
j= α n e{b(+) + b(-)}E
j= σ E
Опір електролітів при нагріванні зменшується. Це відбувається по двох причинах.
  1. При збільшенні температури зростає коефіцієнт дисоціації α.
  2. При нагріванні зменшується величина в’язкості, що зумовлює зменшення внутрішнього тертя в рідині. 
Схема іонної провідності


Прочитавши, дай відповіді на наступні запитання.
  1. Сформулюйте закони Фарадея для електролітів?
  2. Назвіть спільні риси між електричним струмом в металах та електролітах?
  3. Як залежність провідності електролітів від температури? 

 Дана інформація лише для ознайомлення. Вчити не потрібно.                                                                                                                 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...