субота, 8 лютого 2014 р.

Принцип Гюйгенса

 Принцип ГюйгенсаЗакони поширення хвиль легко зрозуміти скориставшись принципом Гюйгенса (Християн Гюйгенс нідерландський вчений-фізик; 1625-1695 рр).

Кожна точка поверхні, яку досягнула в даний момент хвиля є точковим джерелом вторинних хвиль. Поверхня, дотична до всіх вторинних хвиль, є хвильовою поверхнею в наступний момент часу. 

Принцип Гюйгенса  є чисто геометричним принципом, і він є справедливим для всіх видів хвиль: механічних, електричних та електромагнітних.

Проте даний принцип  не вказує на способи розрахунку амплітуди хвилі, огинаючої вторинних хвиль. 

Пояснення заломлення хвиль згідно принципу Гюйгенса
Огюст Френель (1788-1827) доповнив принцип Гюйгенса. Запозичивши з нього уявлення про вторинні хвилі, Френель застосував до них закон інтерференції.
За Френелем правило побудови згинаючої повинно бути замінено розрахунком взаємної інтерференції вторинних хвиль.

Принцип Гюйгенса-Френеля:
Всі вторинні джерела, розміщені на поверхні фронту – когерентні між собою. Амплітуда і фаза хвилі в будь-який точці М простору – це результат інтерференції хвиль, які випромінюються вторинними джерелами.

АВ - фронт хвилі в момент часу t. 1,2,... - когерентні джерела вторинних хвиль.

 Увага! Подивитись обов'язково.
Принцип Гюйгенса на http://www.youtube.com/watch?v=PcvaBhJoL1E


Доцільно прочитати:


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...