вівторок, 2 липня 2013 р.

ДКР "ЛІТО"

ДКР "ЛІТО"№3 (11-й клас)

Завдання оформити згідно правил оформлення задач. Термін здачі - перший урок фізики у 10-му класі. Задачі написати в порядку зростання номерів. Збірник - "ЗАДАЧИ ПО ФИЗИКЕ.Учебное пособие. Под ред. О.Я.Савченко."


ДКР 1:      6.2.13; 6.2.14; 6.3.16; 6.3.34; 6.4.12; 6.4.13; 6.4.16; 6.4.17; 6.5.1; 6.5.2; 6.5.6;  6.5.7


ДКР 2:      6.5.8; 6.5.11; 6.5.12; 6.5.13; 6.5.15; 6.5.18; 6.5.19; 6.5.20; 6.5.25; 6.5.27; 6.5.28; 6.5.30


ДКР 3:      6.6.2; 6.6.3; 6.6.4; 6.6.8; 6.6.16; 6.6.17; 6.6.18; 6.6.19; 6.6.20; 6.6.21; 6.6.24; 6.6.27


ДКР 4:      7.1.2; 7.1.3; 7.1.4; 7.1.6; 7.1.8; 7.1.12; 7.1.14; 7.1.16; 7.1.22; 7.1.23; 7.1.24; 7.1.25


ДКР 5:      7.4.24; 7.4.26; 7.4.28; 7.4.29; 7.4.30; 7.4.33; 7.4.35; 8.3.46; 8.3.47; 8.3.48; 8.4.1; 8.4.2ДКР "ЛІТО"№2 (10-й клас)

Завдання оформити згідно правил оформлення задач. Термін здачі - перший урок фізики у 10-му класі. Задачі написати в порядку зростання номерів. Збірник - "ЗАДАЧИ ПО ФИЗИКЕ.Учебное пособие. Под ред. О.Я.Савченко."

Завдання I
№1
13.2.6; 13.2.9; 13.2.10; 13.3.18; 13.3.23; 8.2.14; 8.2.25; 8.3.15; 8.3.21; 8.3.29; 8.3.35; 8.3.39.
№2
1.4.6; 1.4.9; 1.4.10; 1.5.16; 2.1.31; 2.1.40; 2.1.44; 2.1.49; 2.1.51; 2.1.53; 2.1.54; 2.1.56.
№3
2.2.29; 2.2.31; 2.2.32; 2.2.33; 2.2.34; 2.2.43; 2.3.17; 2.3.18; 2.3.21; 2.3.31; 2.3.43; 2.3.47.
№4
2.4.9; 2.4.13; 2.4.18; 2.4.19; 2.4.21; 2.4.22; 2.4.30; 2.4.35; 2.5.25; 2.5.37; 2.5.38; 2.5.39.
№5
2.6.40; 2.6.50; 2.6.51; 2.6.52; 2.7.11; 2.7.21; 2.7.27; 2.7.31; 2.7.40; 2.7.41; 2.7.45; 2.7.46.

Завдання II
Виростити кристал правильної форми.
     1. Кристал кухонної солі.
     2. Кристал мідного купоросу.

 Виконані завдання здати на першому уроці фізики в 10-му класі (звичайно, хто виявить бажання навчатися далі у мене, або кого візьмуть у 10-й клас).
Вирощені кристали надалі будемо досліджувати (кожен свій) на предмет встановлення його (кристалу) властивостей.

Вказівки
 ЛДКР №2
2.1.51


До задачі 2.1.51
Оскільки проковзування дошки по катках та катків по горизонтальній поверхні  відсутні,  то відстань між осями  катків в процесі руху залишається незмінною. Тому рух дошки буде поступальним. Дошка переміщуватиметься в горизонтальному напрямку та одночасно рухатиметься вниз вздовж катків. Нехай катки змістяться на відстань  l, то кожна точка дошки  пройде по горизонталі таку ж відстань l і одночасно переміститься  на цю ж відстань вздовж катків: АВ = ВС = l (див рис.).  В результаті центр тяжіння дошки буде рухатись  вздовж  прямої АС, нахиленої до горизонту під кутом α/2, оскільки трикутник АВС рівнобедрений.
 Рух буде рівноприскореним.
Дошка отримає кінетичну енергію за рахунок зменшення потенціальної:
mv2/2 = mgl·sinα, або v2 = 2gl·sinα.
З іншої сторони, при рівноприскореному русі v2 = 2aS, де S = AC = 2l·cos(α/2).
Отже шукане прискорення  a = v2/2aS = g·sin(α/2).

вказівки до інших задач ЛДКР №2 в понеділок на консультації.

ДКР "ЛІТО"№1 (9-й клас)


Завдання оформити згідно правил оформлення задач. Термін здачі - перший урок фізики у 9-му класі. Задачі написати в порядку зростання номерів. Збірник - "ЗАДАЧИ ПО ФИЗИКЕ.Учебное пособие. Под ред. О.Я.Савченко."

ДКР 1:      1.1.1; 1.1.5; 1.1.6; 1.1.7; 1.1.12; 1.1.13; 1.1.18; 1.1.19; 1.2.1; 1.2.12; 1.4.1; 1.4.8

ДКР 2:      1.5.2; 1.5.3; 1.5.14; 2.3.5; 2.3.6; 2.3.11; 2.3.13; 2.3.41; 2.3.48; 2.4.7; 2.4.16; 2.8.1

ДКР 3:      2.8.6; 2.8.7; 2.8.18; 2.8.19; 2.8.20; 2.8.29; 2.8.30; 2.8.40; 2.8.41; 3.2.4; 4.1.5; 4.1.6

ДКР 4:      4.1.9; 4.1.11; 4.1.13; 4.1.14; 4.1.15; 4.1.16; 4.1.19; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.5; 4.2.8; 4.2.12

ДКР 5:      8.3.2; 8.3.3; 8.3.6; 8.3.9; 8.3.10; 8.3.14; 8.3.23; 8.3.24; 8.3.25; 8.3.27; 8.3.31; 8.3.33


    Бажаю успіху!


ДКР 1   (вказівки до деяких задач)

1.1.5  Вказівка. tA, tB, tC – це моменти часу. Якщо вибух відбувся в момент часу t, то звук дійшов до точки А за час ΔtA = t-tA
1.1.6  Вказівка. Вибиріть правильно систему відліку.
1.1.7  Вказівка. l = τo(c-v)«довжина» сигналу, випроміненого підводним човном, котрий опускається вниз зі швидкістю v.
τ = l/(v+c) = τo(c-v)/(c+v) – час прийняття цього сигналу, відбитого від дна.
З останньої формули знаходимо: v = c(τo-τ)/o+τ).
1.4.1  Вказівка. Для того, щоб знайти найменшу відстань, перейдіть у СВ першого корабля.
1.4.8  Вказівка. Розглянемо пружнє відбивання тіла від нерухомої стіни.

Далі по аналогії.
1.1.18  Вказівка-розв'язок.
 АВ – траекторія (шлях) авто. АВ = vt, t – час руху.
АСВ – траекторія звуку. АС + СВ = ЕС + СВ = ct.
ΔАВЕ: ВЕ = ct, АВ = vt, АЕ = 2l.
За теоремою косинусів: (ct)2 = (2l)2 + (vt)2 - 2•2lvtcos(90+α).
З останнього рівняння знаходимо час руху t.      Шукана величина АВ = vt.
Дкр 2.

1.5.2  Вказівка. Намалюйте вигляд збоку та врахуйте, що v = ωR.
1.5.3  Вказівка. Намалюйте положення клина через невеликий проміжок часу Δt.
1.5.14 Вказівка. Перейти в систему відліку першої черепахи.
2.3.5  Вказівка. Робота – це площа під графіком F=F(t).
2.3.6  Вказівка. Розглянути випадки: l<L, l>L, l=L.
2.3.41 Вказівка. Шукана висота h=2(x-xo), де х – початкова деформація, хо – деформація, після відриву маси mo.
2.3.48 Вказівка. Запишіть умову відриву лівого бруска.
2.4.7  Вказівка. Запишіть закон збереження повної механічної енергії.
2.4.16 Вказівка. Із ЗЗЕ знаходимо швидкість зльоту кульок зі стержнів. Шукана швидкість відрізнятиметься від знайденої на cosα.
2.8.1 Вказівка. Намалюйте правильно сили, запишіть умову рівноваги у векторній формі та спроектуйте її на вертикаль та горизонталь.

ДКР 3

2.8.6  Вказівка. 1. Намалювати сили (правильно). На кожне тіло діє по три сили.
2. Записати умову рівноваги для кожного тіла у векторній формі. 
3. Записати векторні рівняння в прекціях ( в скалярах). 
4. Розвязати отриману систему рівнянь.
2.8.7 Вказівка. При відсутності верхньої пружини:
F = kх1,
точка А переміститься на х1 = F/k. На верхню пружину діють сили: 2F, тому вона здеформується на х2:
2F = kх2х2 = 2F/k.
Враховуючи це, точка А переміститься на:
Δх = х1 + 2х2 = 5F/k.
2.8.20 Вказівка. Двічі записати рівність моментів сил (увага! терези- нерівноплечі).
2.8.29 Вказівка. Fт = μN, N = Fпр = mgcosα .

Запишимо рівність моментів відносно точки О:
mgRsinα = μmgcosα•2R
μ = tgα/2
α = arctg2μ
Із врахування умови α≤ arctg2μ.
2.8.30 Вказівка. Див. малюнок. Задача абсолютно геометрична.

2.8.40 Вказівка. 1. Намалюйте правильно сили. 
2. Запишіть умову рівноваги – рівність моментів. 
3. Знайдіть невідому масу.
2.8.41 Вказівка. Перемістимо вантаж m на дуже малу відстань Δх. Нитка розтягнеться на Δх/3. Прирівнюючи виконану роботу, отримаємо:
 mgΔx = TΔx/3,               звідки 
 T = 3mg.
3.2.4 Вказівка. При розвязуванні використайте формулу для знаходження періоду коливань пружинного маятника, а також загляни сюди.
4.1.5 Вказівка. Поміркуйте над доведенням кінцевої формули.


ДКР 4

4.1.9   Вказівка. Запишіть умову рівноваги важіля – рівність моментів – враховуючи, що на нього діють чотири сили: F, N1 = ρ•πd12/4; N2 = ρ•πd22/4; N3 = ρ•πd32/4  (Увага! Правильно виберіть точку осі обертання та правильно намалюйте напрями сил).
4.1.11   Вказівка. F = pS  Сили додаються векторно.
4.1.13   Вказівка. Сила, з якою діє куб на дно посудини, дорівнює  вазі куба плюс силі дії тиску води на верхню грань куба.  Результуючу силу слід спроектувати на паралель і вертикаль.
4.1.14  Вказівка. 


Рівність моментів; точка О:
mg(a+r) + ρ0(H-x)•πr2•g•r = ρ0g•πR2h(a+r)
де m = ρπR2h
З умови рівноваги легко отримати правильну відповідь. 
4.1.15  Вказівка.                        Mg = ρgx•π(R2 – r2)
x= M/(ρπ(R2r2)) = 85см
4.1.16  Вказівка. За допомогою поршньового насосу можна підняти воду на висоту h = 10,3 (стовп води такої висоти чинить тиск 1атм).
4.1.19  Вказівка.  Задача на роботу змінної сили.
4.2.2    Вказівка. Див. конспект за 8 клас.
4.2.3    Вказівка. Виштовхувальна сила в рідині ρ2 діє на дно склянки та на рідину ρ1, котра знаходиться нижче лінії розділу рідин ρ1 та ρ2.
4.2.5    Вказівка.  Задача на роботу змінної сили.
4.2.8    Вказівка. Запишіть двічі умову рівноваги для коромисла.

4.2.12   Вказівка. Намалюй сили, що діють на кожне тіло та запиши умову рівноваги для кожного тіла окремо, враховуючи, що виштовхувальна сила, що діє на верхню кульку вдвічі менша за FA нижньої.


ДКР 5

8.3.2.   Вказівка. Див. «Шунтування амперметра», 8 клас. Електрика.
8.3.3.  Вказівка.  Різниця потенціалів – це напруга. Див. «Додатковий опір вольтметра», 8 клас. Електрика.
8.3.6.   Вказівка. а) Перемалюємо схему так:

Iv/I6 = (I6 – I4)/I6 = 1 – I4/I6 = 1 – (Uv/R4)/(U6/R6) = 
1 – 54/64 = 10/64

б) Розв. самостійно по аналогії. Задача складніша за а).

 8.3.9.  
Вказівка. Rзаг = 5Ом; І = 80/5 = 16А;
U8 + Uаб + U8 = 80B – правило Кірхгофа.
Uаб = 80 – 64 – 64 = -48ВДалі:
Rзаг = 16/5 Ом;
І = 80/ (16/5) = 25А.
Тоді Іаб = 15А, ВГОРУ.
8.3.10.  Вказівка. Див. лекцію «Місток Уінстона», 8 клас. Електрика.
8.3.14. а) Див. «Фізики і математики розв. Задачу 1» в блозі Добра фізика.
            б) Див. «Фізики і математики розв. Задачу 1» в блозі Добра фізика.
            в) Див. Бутиков Е.И. и др. Физика в примерах и задачах. Москва, «Наука», 1979г. (Стр.295).
 8.3.23.  Вказівка. Перемалюємо схему так:

 І = І2 + І3;  
 І = U/ Rзаг
 U2 = U3
 I2R2 = I3R3
 U =  U2 + U3.
Далі: розв. систему рівнянь та знайди невідомі величини.

8.3.24.  Вказівка. Перемалюємо схему так:
Для того, щоб знайти струм через перемичку – повернись до початкової схеми і впиши на ній знайдені значення струмів.
8.3.25.  Вказівка. а)
U = U1 + U2 + U3;
U2 = IR; 
U1 = I1R; 
U3 = U2
3I1 = 6I.
  

Вказівки до інших задач - на консультації після експерименту в понеділок.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...