понеділок, 3 березня 2014 р.

Люмінесценція

Люмінесцентне випромінювання

конспект-тезиЛюмінесценція – це випромінювання світла тілами (нерівноважне, надлишкове над тепловим), яке збуджується різними чинниками та має тривалість більшу за період світлових хвиль.


Речовини, що дають люмінесцентне свічення називають люмінофорами.


Люмінесценцію розрізняють:  

- за типом збудження, 
- за тривалістю, 
- за механізмом висвячування.
1°  В залежності від способу збудження люмінесценцію поділяють на наступні види:


1.  ІОНОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЮ 
(свічення твердих тіл при бомбардування їх іонами). 


2.  ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЮ 
(свічення речовини під дією світла; наприклад, світіння фарб, розчинів, лампи денного світла,…).
Фотолюмінесценція

3.  КАТОДОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЮ 
(свічення твердих тіл при бомбардування їх електронами; наприклад, екран електронно-променевої трубки).


4.  ХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНЦІЮ 
(свічення, котре супроводжує певні хімічні реакції; наприклад, світіння фосфору, гнилих дерев, світлячків, глибоководних риб, …).
 
Світлячок

5.  ЕЛЕКТРОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЮ 
(свічення, котре виникає під дією електричного поля; наприклад, свічення газорозрядної лампи).Люмінесцентне свічення української  валюти
2°  В залежності від тривалості люмінесцентного свічення люмінесценцію поділяють на:

1.  ФЛУОРЕСЦЕНЦІЮ (10-8 -10-9 сек)

-швидке висвячування, припиняється після того, як закінчується дія збудника.

2. ФОСФОРЕСЦЕНЦІЮ (секунди, місяці, роки)

-довготривале висвячування, існує тривалий час після припинення дії збудника.


Поділ на фосфоресценцію та флуоресценцію є досить умовний.3°  В залежності від механізму висвячування люмінесценцію поділяють на:

1. Резонансну люмінесценцію (характерна для атомарних газів).

2. Спонтанну люмінесценцію (характерні для молекул у парах та розчинах)
3. Вимушену люмінесценцію (індуковане випромінювання)


Індуковане випромінювання – це випромінювання атомів (молекул) речовини, що перебуває у збудженому стані, під дією зовнішнього вимушуючого випромінювача (вимушене і вимушуюче випромінювання когерентні).

4. Рекомбінаційну люмінесценцію.

Рекомбінаційна люмінесценція виникає при об’єднанні частинок , розділених при поглинанні енергії на етапі збудження.Основний закон(правило)  люмінесценції – закон Стокса.

1. Довжина хвилі фотолюмінесценції завжди більша за довжину хвилі збуджуючого світла.

2. При підвищенні температури зростає частка світлових квантів з довжинами хвиль більшими за довжини збудника люмінесценції.Антистоксове люмінесцентне випромінювання:

λлюм < λ

Причина:  
k.v = + αkT

(добавляється частина теплової  енергії; коефіцієнт α залежить від природи молекул речовини).


Хімічна дія світла

Хімічна дія світла проявляється в тому, що існує цілий ряд хімічних перетворень, які відбуваються тільки під дією світла. 

Хімічні реакції, що протікають під дією світла, називають фотохімічними.

Фотохімічна реакція – розривання електронних зв’язків у молекулі речовини під час поглинаня нею фотона, тобто поділ її на атоми під дією світла. 

Ґрунтуючись на квантовій гіпотезі світла, А. Айнштайн сформулював два фотохімічні закони: 
1) поглинутий речовиною фотон може викликати перетворення лише однієї молекули;
2) фотохімічна реакція відбувається за умови, що енергія фотона достатня для розриву молекулярних зв'язків, тобто не менша за енергію дисоціації.

Прояв хімічної дії світла: 
- вицвітання тканин на сонці;
- утворення загару;
- фотосинтез;
- фотографія;

- медицина. 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...