пʼятниця, 14 березня 2014 р.

ДКР №5

ДКР-11-(№5)
Атомна фізика,  на 21.03.2014р.
Усі задачі оформити з детальним поясненням та здати вчасно!

1. Вивести формули для радіуса орбіти електрона, швидкості електрона на орбіті та енергії атома водню.

2. Визначити, на яку найменшу відстань а-частинка, що має швидкість 1,9 • 107 м/с, може наблизитися до ядра атома золота, рухаючись по прямій, яка проходить через центр ядра. Маса α-частинки 6,6 • 10-27 кг, заряд α -частинки 3,2 • 10-19 Кл, а заряд ядра золота 1,3∙10-17 Кл.

3. На які стаціонарні орбіти переходять електрони в атомі водню під час випускання видимих променів? ультрафіолетових? інфрачервоних?

4. У результаті опромінення атома водню електрони перейшли з першої стаціонарної орбіти на третю, а повертаючись у початковий стан, вони переходили спочатку з третьої орбіти на другу, а потім – з другої на першу. Схарактеризувати енергію квантів, що їх увібрали й випрс-мінили атоми.

5. Під час переходу електронів в атомах водню з четвертої стаціонарної орбіти на другу випромінюються фотони, які мають енергію 4,04 • 10-19 Дж (зелена лінія водневого спектра). Визначити довжину хвилі цієї лінії спектра.

6. Внаслідок опромінення пари ртуті електронами енергія атома ртуті збільшилася на 4,9 еВ. Яка довжина хвилі випромінювання, що його випускають атоми під час переходу в незбуджений стан?

7. Для іонізації атома кисню необхідна енергія близько 14 еВ. Визначити частоту випромінювання, яка може спричинити іонізацію.

8. У скільки разів змінюється енергія атома водню під час переходу електрона з першої стаціонарної орбіти на третю? під час переходу електрона з четвертої орбіти на другу?

9. У скільки разів довжина хвилі випромінювання атома водню під час переходу електрона з третьої орбіти на другу більша від довжини хвилі, зумовленої переходом електрона з другої орбіти на першу?

10. Обчислити (з точністю до двох значущих цифр) значення сталої R у формулі Бальмера, якщо найменша частота випромінювання у видимій частині спектра водню 4,6 • 1014 Гц.

11. Найбільша довжина хвилі випромінювання у видимій частині спектра водню становить 0,66 мкм. Визначити довжини хвиль найближчих трьох ліній у видимій частині спектра водню.

Бажаю успіху!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...