вівторок, 29 листопада 2011 р.

Вільне падіння

Кінематика руху точкових тіл під впливом Землі 
(g = const).

Досліджуючи вільне падіння тіл Галілео Галілей (1564-1642) встановив:
  • для всіх тіл, що вільно падають, прискорення однакове і дорівнює 9,81 м/с2 ;
   • прискорення вільного падіння напрямлено вертикально вниз, задаючи вертикаль;
   • прискорення вільного падіння не залежить від напрямку руху, швидкості тіла, маси тіла його форми та розмірів;
   • прискорення вільного падіння залежить від географічної широти, висоти та неоднорідностей земної кулі.
   Приклад 1.
   Рух тіла, кинутого вертикально вгору з початковою швидкістю.     Приклад 2.
   Рух тіла, кинутого вертикально вгору з початковою швидкістю з висоти h.
   Метод оборотності:
   оскільки розглядувані вище рухи є симетричними, то для спрощення розв'язку , інколи зручно розглядати рух у протилежному напрямі.


   Приклад 3.
   Рух тіла, кинутого горизонтально з початковою швидкістю з висоти h.

   Принцип незалежності рухів:
   • Рух тіла, кинутого горизонтально можна розглядати як сукупність двох незалежних рухів: по осі Ох та по осі Оу.
   • В горизонтальному напрямку тіло рухається рівномірно.
   • У вертикальному напрямку тіло рухається рівноприскорено.

   Приклад 4.
   Рух тіла кинутого під кутом до горизонту з початковою швидкістю.


   Доцільно прочитати:

   Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...