субота, 18 лютого 2012 р.

Припливи і відпливи.

Явище припливів і відпливів.

 • Явище зміни рівня води в океані двічі на добу називають припливом (відпливом).

(Рівень підвищується та знижується; h 10÷15м, hmax 18м).
 • Людство не розуміло природи цього явища, але намагалось його приборкати:
                -          побудова та використання припливних млинів ( Ла-Манш, Англія);
                -          витончені тортури (в’язнів поселяли в приміщення з невеликими отворами, через які двічі на дрбу прибувала вода, залишаючи людям лише невеликий прошарок повітря біля стелі);
                -          побудова та використання у XX столітті припливних електростанцій.

 • Відомо: максимальні припливи тоді, коли Місяць є найвище над обрієм.

Земля обертається по колу: rз = 3Rз/4, де Rз – радіус Землі.
Місяць обертається по колу: rм = R - 3Rз/4, де R – відстань від Землі до Місяця.
Оскільки Земля обертається, то вона має доцентрове прискорення а0, яке їй надає Місяць:
адоц = а0 = GМм/R2.
Оскільки Rз = 6370км великий, а Fгр ~ 1/R2, то частинки 1 та 2 на Землі отримують внаслідок гравітаційної взаємодії з Місяцем прискорення:
  в точці 1: а1 =  GМм/(RRз)2, 
  в точці 2: а2 =  GМм/(R + Rз)2.
Оскільки а1 < а0 < а2, то в русі Землі, який відбувається під дією притягання Місяця, часточки води (зважаючи на її плинність) в точці 1 випереджають тверду оболонку Землі, а часточки води з протилежного боку ( точка 2) – відстають. В результаті на поверхні океану утворюються два горби, приблизно на лінії, що з’єднує центри Землі та Місяця.
З точки зору земного спостерігача, через кожну точку земної кулі в області морів і океанів двічі на добу «наступає» хвиля зі сходу на захід (назустріч обертанню Землі), котру називають припливною хвилею.

 • Оскільки Сонце притягує Землю значно сильніше Місяця, то чи не буде припливний ефект з боку Сонця сильнішим за припливний ефект Місяця?
 • Оцінимо припливний ефект Місяця:
ам = а1 – а0 = GМм/(RRз)2 - GМм/R2 = ( GМм(2RRз)Rз)/( R2(RRз)2);
 • Оцінимо припливний ефект Сонця:
ас = а – а = GМс/(RзсRз)2GМс/Rзс 2 = ( GМс(2RзсRз)Rз)/( Rзс2(RзсRз)2).
 • Оскільки Rз << Rзс; Rз << R, то
припливний ефект для Місяця: ам =   2GМмRз/ R3;
припливний ефект для Сонця:   ам =   2GМсRз/ Rзс3.
 • Але R = 60 Rз; Rзс = 25 000 Rз; Мс 27·106 Мм.
Тому  ам/ас 2,3.

Висновок: припливна дія Місяця в 2,3 більша за припливну дію Сонця.

Наслідки:
1.       Припливна хвиля гальмує обертання Землі, доба довшає.
2.       Місяць повернутий до Землі одною стороною внаслідок гальмівної дії припливних сил з боку Землі.

Варто знати:
 • Стародавні вчені ніяк не могли пояснити явище припливів і відпливів, і тому назвали цю загадку природи «могилою людської допитливості».
 • Існує легенда, що великий Арістотель покінчив життя самогубством у відчаї, що не міг пояснити зміну течії в гирлі річки Евріп.
 • Першим розгадав таємницю припливів І. Ньютон.
 • Першу припливну електростанцію побудовано у Франції в 1966 році в гирлі ріки Ренс, на побережжі Ла-Маншу, де висота припливу сягає 13,5м.
 • В результаті припливного тертя гальмується обертання Землі і доба поступово довшає ( на 1с за 40тис. років).
 • Мільярд років тому тривалість доби становила на Землі 17год.
 • Найбільшими припливи можна спостерігати під час сонячного затемнення (сили тяжіння Сонця та Місяця додаються).

Немає коментарів:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...