понеділок, 8 квітня 2013 р.

Електростатика. Домашня робота

Електростатика.
Домашня робота (20 задач різного рівня та складності).
Здати в понеділок 15.04.2013 року до першого уроку на листочках з відповідним оформленням.

1. Як зміниться сила взаємодії двох точкових зарядів, якщо модулі зарядів і відстань між ними збільшаться у z разів?
1) збільшиться в z разів;     2) зменшиться в z разів;     3) не зміниться;
4) збільшиться в z2 разів;     5) зменшиться в z2/4 разів.

2. Смужка фольги притягується до заряду з силою F0. Як зміниться сила, якщо заряд збільшиться в z разів?
1) зменшиться в z разів;    2) не зміниться;    3) збільшиться в z разів;
4) збільшиться в z2 разів;    5) зменшиться в z2/4 разів.


3. Як зміниться сила електростатичної взаємодії двох точкових електричних зарядів при перенесенні їх із вакууму в середовище з діелектричною проникністю ε = 2, якщо відстань між зарядами залишиться незмінною ?
1) збільшиться в 4 рази;    2) збільшиться в 2 рази;
3) зменшиться в 2 рази;    4) зменшиться в 4 рази;    5) не зміниться

4. Як зміниться коефіцієнт пропорційності k в законі Кулона, якщо одиниця заряду збільшиться в z разів?
1) не зміниться;    2) збільшиться в z разів;    3) збільшиться в z2 разів;
4) зменшиться в z2 разів;    5) зменшиться в z разів.

5. Як зміниться заряд електрона, якщо його швидкість досягне 99% швидкості світла?
1) збільшиться в 0,99 рази;    2) не зміниться;
3) зменшиться в 0,99 рази;    4) збільшиться в 0,01 рази.

6. Відстань електрона від ядра атома водню r = 5×10-10 м. Заряд електрона е = 1,6×10-19 Кл. Визначте силу F електростатичної взаємодії електрона з ядром в атомі водню. (k = 9×109 Н×м2/Кл2).
1) 0,9216×10-9 Н;     2) 23,04×10-9 Н;    3) 0,9216×10-12 Н;     4) 11,18×10-11 Н.

7. Два точкових заряди q і 4q розміщені на відстані 60 см один від одного. У якій точці простору необхідно розмістити третій заряд для того, щоб він знаходився у рівновазі?

8. Три однакових кульки масами по 0,12 г кожна підвішені до однієї точки на нитках довжиною 20 см. Які заряди необхідно надати кожній кульці, щоб кожна нитка складала з вертикаллю кут 30°?

9. У вершинах квадрата розміщені однакові заряди 3∙10– 10 Кл. Який негативний заряд необхідно розмістити  в центрі квадрата, щоб усі заряди знаходилися в рівновазі?

10. Відстань між двома точковими зарядами 180 нКл і 720 нКл дорівнює 60 см. Визначіть, в яку точку потрібно помістити третій заряд, щоб система зарядів знаходилася в рівновазі. Визначіть величину і знак заряду.

11. Тонкий нескінченно довгий стрижень має розподілений заряд з лінійною густиною 0,2 мкКл/см. Визначити напруженість поля у точці на відстані 2 см від стрижня.

12. Тонке півколо радіусом 10 см має рівномірно розподілений заряд 0,2 мкКл. Визначіть напруженість поля в центрі кривизни півкола.

13. На тонкому кільці радіусом 5 см рівномірно розподілений заряд з лінійною густиною 20 нКл/см. Визначіть силу, що діє на точковий заряд 40 нКл, розміщений на перпендикулярі до площини кільця на відстані 10 см від його центру.

14. Дві однакові круглі пластини площею 100 см 2 кожна розміщені паралельно. Заряд однієї пластини 100 нКл, другої – –200 нКл. Визначіть силу їх взаємного притягання, якщо відстань між ними: 1) 2 мм; 2) 10 м.

15. Дві нескінченні нитки розміщені паралельно на відстані 10 см. На одній з них рівномірно розподілений заряд з лінійною густиною –2 нКл/см, на іншій – +4 нКл/см. Визначіть напруженість електричного поля в точці, віддаленій від першої нитки на 6 см і від другої – на 8 см.

Бажаю успіху!

Немає коментарів:

Дописати коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...