неділя, 10 травня 2015 р.

ЗНО з фізики 2015

ЗНО з фізики: легко!
За допомогою онлайн-тестів можна перевірити свої знання і оцінити, яким може бути ваш результат на реальному тестуванні.

Програму зовнішнього незалежного оцінювання з фізики укладено на основі чинних навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з фізики для 7-9 класів (К .; Ірпінь: Перун, 2005, затвердженої МОН : лист від 23.12.2004 № 1/11-6611) та для 10-11 класів (К ., 2010, затвердженої М О Н : наказ від 28.10.2010 № 1021).
Матеріал програми зовнішнього незалежного оцінювання з фізики поділено на п ’ять тематичних блоків:
 • “Механіка”,
 • “Молекулярна фізика та термодинаміка”,
 • “Електродинаміка”,
 • “Коливання і хвилі. Оптика”,
 • “Елементи теорії відносності. Квантова фізика”, які, в свою чергу, розподілено за розділами і темами.
Мета зовнішнього незалежного оцінювання з фізики оцінити уміння учасників зовнішнього незалежного оцінювання:
 • встановлювати зв’язок між явищами навколишнього світу на основі знання законів фізики та фундаментальних фізичних експериментів;
 • застосовувати основні закони, правила, поняття та принципи, що вивчаються в курсі фізики середньої загальноосвітньої школи;
 • визначати загальні риси і суттєві відмінності змісту фізичних явищ та процесів, межі застосування фізичних законів;
 • використовувати теоретичні знання для розв'язування задач різного типу (якісних, розрахункових, графічних, експериментальних, комбінованих тощо);
 • складати план практичних дій щодо виконання експерименту, користуватися вимірювальними приладами, обладнанням, обробляти результати дослідження, робити висновки щодо отриманих результатів;
 • пояснювати принцип дії простих пристроїв, механізмів та вимірювальних приладів з фізичної точки зору;
 • аналізувати графіки залежностей між фізичними величинами, робити висновки;
 • правильно визначати та використовувати одиниці фізичних величин.


Відеофрагменти курсів підготовки до ЗНО з фізики (від Освіта-Онлайн) 

ЗНО. Зовнішнє Незалежне Оцінювання. Курс з фізики. Відео 1.1.
ЗНО. Зовнішнє Незалежне Оцінювання. Курс з фізики. Відео 1.2.
ЗНО. Зовнішнє Незалежне Оцінювання. Курс з фізики. Відео 1.3.
ЗНО. Зовнішнє незалежне оцінювання. Курс з фізики. Відео 2.1.
ЗНО. Зовнішнє незалежне оцінювання. Курс з фізики. Відео 2.2.
ЗНО. Зовнішнє незалежне оцінювання. Курс з фізики. Відео 2.3.
ЗНО. Зовнішнє незалежне оцінювання. Курс з фізики. Відео 3.1.
ЗНО. Зовнішнє незалежне оцінювання. Курс з фізики. Відео 3.2.
ЗНО. Зовнішнє незалежне оцінювання. Курс з фізики. Відео 3.3.
ЗНО. Зовнішнє незалежне оцінювання. Курс з фізики. Відео 4.2.
ЗНО. Зовнішнє незалежне оцінювання. Курс з фізики. Відео 4.3.
ЗНО. Зовнішнє незалежне оцінювання. Курс з фізики. Відео 5.1.
ЗНО. Зовнішнє незалежне оцінювання. Курс з фізики. Відео 5.2.
ЗНО. Зовнішнє незалежне оцінювання. Курс з фізики. Відео 5.3
Тести он-лайн для самопідготовки

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...