четвер, 22 листопада 2012 р.

Механічні хвилі

Механічні хвилі (якісні задачі).
Готуємось до 2-ї частини заліку. 1.  В яких середовищах можуть поширюватись поперечні і поздовжні механічні хвилі?

2.  Що більше впливає на швидкість хвиль у повітрі:а) тиск; б) температура; в) частота коливань джерела хвиль?

3.  Чому дорівнює мінімальна відстань у біжучій хвилі між точками середовища, які: а)коливаються у фазі; б)мають v1 = -v2?

4.  Чому дорівнює кут  між напрямом перенесення енергії хвилею і лінією, по якій напрямлені швидкості частинок середовища?

5.  По якому напрямі хвиля переносить енергію, якщо швидкість частинки середовища напрямлена так, як показано на малюнку 1?
Мал. 1

6.  Скільки разів за один період коливання кінетична енергія  дорівнює потенціальній для: а) маятника; б) частинок середовища в біжучій хвилі?

7.  У повітрі звук поширюється з частотою 333 Гц. Яка довжина хвилі?

8.  Яка буде мінімальна відстань між двома сусідніми максимумами, якщо інтерферують хвилі однакової частоти від двох точкових джерел?

9. За яких умов у зоні накладання двох хвиль будуть точки, де часточки  середовища не братимуть участі в коливаннях?

10.  Визначте максимальну довжину стоячої хвилі в шнурку  довжиною l, якщо  закріплено : а) один його кінець; б) обидва кінці?

11.  Чи залежить швидкість хвилі від швидкості руху джерела?

Мал. 2
Мал. 3
12.  На малюнку 2 зображено системи хвиль, утворені джерелами А, Б і В. Порівняйте їх швидкості.

13.  Від якої перешкоди хвиля не може відбитись?

14.  Плоска хвиля падає на межу двох середовищ, які мають однакову густину і різну швидкість поширення хвилі. В якому напрямі поширюватиметься хвиля в другому середовищі (мал. 3)?

Мал. 4
15.  По натягнутому шнуру до стіни поширюється хвиля (див. мал. 4). Як поширюватиметься хвиля  після відбивання від стіни?
Вказівки до відповідей.


1.  Поздовжні – у твердих тілах, рідинах, газах. Поперечні – у тв.тілах і в’язких рідинах.
2.  а), в) не впливають; б) v пропорційне T1/2, де Т – температура газу.
3.  а) λ; б) безмежно малою.
4.  Кут дорівнює нулю для поздовжніх хвиль і 90° для поперечних.
5.  Вгору.
6.  а) 4 рази; б) вони весь час дорівнюють одна одній.
7.  λ = 1м.
8.  λ/2.
9.  Якщо: а) ν1 = ν2; б) А1 = А2; в) однаковий напрям коливань.
10.  а) 4l; б) 2l.
11.  Ні.
12.  va < vб < vc.
13.  Від перешкоди, котра переміщується зі швидкістю хвилі в тому ж напрямку.
Мал. 3.1
14. Мал. 3.1
Мал. 4.1
15. Мал. 4.1

Доцільно прочитати:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...