неділя, 27 січня 2013 р.

Явища переносу. Дифузія


 Дифузія газів

Якщо в посудину, заповнену одним газом, помістити порцію іншого газу, то внаслідок теплового руху молекули одного сорту будуть проникати у простір, зайнятий молекулами іншого сорту. У результаті матимемо процес вирівнювання концентрацій молекул обох газів, який пошириться на весь простір, зайнятий газом. Отже:
Дифузія – це процес вирівнювання концентрацій у суміші декількох речовин, зумовлений тепловим рухом молекул
N = -D(Δn/Δz)

Остання формула є законом Фіка:
Кількість молекул N, які проходять за одиницю часу через одиницю площі поверхні, перпендикулярної до напряму перенесення, прямо пропорційна градієнтові концентрації молекул Δn/Δz.
Величину D називають коефіцієнтом дифузії. Знак мінус зумовлений тим, що дифузія спрямована в бік зменшення концентрації частинок.

Якщо обидві сторони закону Фіка помножити на масу m молекули газу одного сорту, то отримаємо рівняння для маси цього газу:

M = -D(Δρ/Δz).

З’ясуємо явище дифузії з погляду молекулярно-кінетичної теорії.

Дифузія

дифузіяДоцільно прочитати:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...