неділя, 27 січня 2013 р.

Явища переносу.Теплоповідність


Теплоповідність
Теплопровідність – це прцес вирівнювання температур, зумовлений міграцією молекул газу.


Тепловий потік, утворений у газі, описує закон Фурє:


Q = -χ(ΔT/Δz).

Кількість теплоти Q, яка переходить за одиницю часу через одиницю площі поверхні, перпендикулярної до напряму перенесення, прямо пропорційна градієнту температури.


Знак мінус відображає той факт, що теплота йде у напрямку зниження температури.Коефіцієнт пропорційності χ називають коефіцієнтом теплопровідності. З газів найбільшу теплопровідність має водень, вона у декілька разів перевищує теплопровідність інших газів.
Доцільно прочитати:Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...