неділя, 24 лютого 2013 р.

Перше начало термодинаміки

Перше начало термодинаміки  в таблиці
Характеристики термодинамічних процесів в газах


Назва термодинамічного процесу


Ізохоричний  процес
Ізобаричний процес
Ізотермічний процес
Адіабатичний процес
Умова протікання процесу

   V = const

   P = const

     T = const

   ΔQ = 0


Зв'язок між параметрами стану

   p/T = const

   V/T = const

     pV = const

   pVγ = const
   pTγ/(1-γ) = const
   VT1/(1-γ) = const


Робота в даному термодинамічному процесі

   ΔA = 0
   A = 0

   ΔA = pΔV
   A = p(V2 – V1)

 ΔA = νRT∙ln(V2/V1)
     
      ΔA = -ΔU
    A = cv∙(T1 – T2)
 A = νRT1/(γ-1)∙[1-(V1/V2)γ-1

Кількість теплоти, отримана в ході процесу

   ΔQ = cvΔT
 ΔQ = cv(T2T1)

   ΔQ = cpΔT
 ΔQ = cp(T2T1)

      ΔQ = ΔA


      ΔQ = 0
Зміна 
внутрішньої енергії

   ΔU = ΔQ


   ΔU= cvΔT

      ΔU= 0

      ΔU = - ΔA = =cvΔT


Теплоємність
 
 Cv = νR/(γ-1)


Cp = νγR/(γ-1)

     CT =

     Cад = 0

Доцільно прочитати:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...