неділя, 19 січня 2014 р.

Сферичне дзеркало

Сферичне дзеркало - побудова зображень (конспект).

Сферичним дзеркалом називають акуратно відполіровану поверхню шарового сегмента.

1. Вгнуте сферичне дзеркало.
2.Опукле сферичне дзеркало.ГОВ - головна оптична вісь
Р - полюс сферичного дзеркала
С - оптичний центр сферичного дзеркала
F - головний фокус
R - радіус   дзеркала                              F = R/2

Хід променів, побудова зображень справедливі лише для параксіальних променів (ПАРАКСІАЛЬНИМИ називатимемо промені, котрі проходять близько до головної оптичної осі).

Правила побудови зображень предмета в сферичному дзеркалі.


1. Промінь, падаючий на сферичне дзеркало паралельно ГОВ, відбивається від нього, і проходить через головний фокус.
2. Промінь, котрий проходить через оптичний центр сферичного дзеркала, відбивається від нього, і проходить по тому самому шляху.
3. Промінь, котрий падає на сферичне дзеркало, попадаючи в полюс, відбивається ним (дзеркалом) під тим самим кутом.
4. Промінь, котрий падає на сферичне дзеркало, і проходить через головний фокус, відбивається ним, і проходить паралельно ГОВ.

Формула сферичного дзеркала.


Із подібних трикутників (в кольорі):                      d/AB = f/A1B1
Із подібних трикутників (BPA) та (PA1B1):           F/AB = (f F)/A1B1
Із отриманих співвідношень отримуємо:               1/F = 1/d + 1/f
1/d + 1/f = 1/F = 2/R

Характер та положення зображення предмета у вгнутому дзеркалі.
Вгнуте дзеркало.

1. d < 2F                      
Зображення:
- дійсне;
- перевернуте;
- збільшене.
 

2. 2R > d > F      

Зображення:
- дійсне;
- перевернуте;
- зменшене.


3. d < F        


Зображення:
- уявне;
- пряме;
- збільшене.
4. Зображення предмета в опуклому дзеркалі. 
Зображення:
- уявне;
- пряме;
- зменшене.

З метою зменшення аберацій використовують параболічні дзеркала:
Параболічне дзеркало та його фокус

 Доцільно прочитати:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...