неділя, 19 травня 2013 р.

Енергія електричного поля

Енергія електричного поля


Досвід показує, що заряджений конденсатор має запас енергії.


Енергія зарядженого конденсатора дорівнює роботі зовнішніх сил, яку потрібно виконати, щоб зарядити конденсатор.

Процес зарядки конденсатора можна представити як послідовне перенесення достатньо малих порцій заряду Δq > 0 з одної обкладки конденсатора на другу (мал. 1). При цьому одна обкладка поволі зарядиться додатнім зарядом, а друга – відємним. Оскільки кожна порція переноситься в умовах, коли на обкладках вже є деякий заряд q, а між ними існує деяка різниця потенціалів 
 U = q/C  
 при перенесенні кожної порції Δq зовнішні сили повинні виконати роботу:

ΔА = UΔq = qΔq/C
Мал. 1 Процес зарядки конденсатора

Енергія We конденсатора ємності C, зарядженого зарядом Q, може бути знайдена шляхом інтегрування цього виразу в межах от 0 до Q: 

We = A = Q2/2C

Формулу, що виражає енергію зарядженого конденсатора, можна переписати в іншій еквівалентній формі, якщо скористатись співвідношенням Q = CU:Електричну енергію We слід розглядати як потенціальну енергію, запасену в зарядженому конденсаторі. Формули для We аналогічні формулам для потенціальної енергії Ep деформованої пружини


де k – жорсткість пружини, x – деформація, F = kx – зовнішня сила.


З міркувань локалізації електричного поля в конденсаторі, електрична енергія конденсатора локалізована в просторі між обкладками конденсатора. Тому її називають енергією електричного поля. Це легко розглянути на прикладі зарядженого плоского конденсатора.


Напруженість однорідного поля в пласкому конденсаторі дорівнює E = U/d, а його ємність
С = εε0S/d. 
 Тому:


де V = Sd – об’єм простору між обкладками, зайнятий електричним полем. З цього співвідношення випливає, що фізична величинає електричною (потенціальною) енергією одиниці об’єму простору, в якому створено електричне поле. Її називають об’ємною густиною електричної енергії.

Енергія поля, створеного будь-яким розподілом електричних зарядів в просторі, може бути знайдена завдяки інтегруванню об’ємної густини we по всьому об’єму, в якому існує електричне поле.Доцільно прочитати:Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...