понеділок, 26 березня 2012 р.

Енергія

Кінетична та потенціальна енергія (якісні задачі)

1. Чи залежить енергія сокири від довжини топорища?

2. Як зміниться потенціальна енергія деформованої пружини, якщо збільшиться в к раз: а) прикладена сила; б) видовження пружини; в) коефіцієнт жорсткості пружини?

3. Чи залежить теплова енергія дров від висоти гори, де їх спалили?
До задачі 5.

4. Тіло масою m зісковзнуло з гірки висотою hі зупинилось. Яку роботу треба виконати, щоб витягнути його в початкове положення по тій самій траєкторії?

5. Чи однакові кількості теплоти треба надати кулькам (див. мал.), щоб нагріти їх на один градус?

6. Тіло зісковзує з точки В в точку А. чи залежить його кінцева швидкість від форми траєкторії?

7. Чи залежить ККД похилої площини від кута її нахилу при сталому коефіцієнті тертя?
До задачі  6.

8. Чи однакову роботу треба виконати, щоб підняти від підлоги до стелі стальні кулю та куб, якщо вони мають однакову масу?

9. Коли налітаюча частинка втрачає більшу частину початкової кінетичної енергії при  пружному зіткненні: з легкою чи важкою перешкодою?

10. До трьох паралельних пружин жорсткості к приєднано тіло. Як зміниться їх енергія деформації, якщо пружини будуть з’єднані послідовно?

11. Тіло кинуте з поверхні Землі під кутом до горизонту. У яких точках його траєкторії швидкість зміни кінетичної енергії а) максимальна; б) мінімальна?

12. Чи можливо визначити масу кинутого вертикально вгору тіла, користуючись графіком залежності кінетичної енергії тіла від висоти?

13. Вантаж причеплено до двох сполучених послідовно пружин. Жорсткість однієї в р раз більша, ніж у другої. Яке співвідношення потенціальних енергій пружин?

14. Після зіткнення рухомого ядра  з таким самим нерухомим кут між їх імпульсами виявився: а) 90°; б) 120°. Яким було зіткнення в обох випадках?

15. Одна кругла градина має в к раз більший діаметр, ніж друга. Як відносяться їхні кінетичні енергії в момент падіння, якщо сила опору повітря: а) пропорційна v; б) пропорційна v2?

Вказівки до відповідей.

1.Так.
2. а), б) збільшиться в к2 раз; в) зменшиться в к раз.
3. Не залежить.
4. A = 2mgh.
5. Першій більшу.
6. Так.
7. ККД зростає із збільшенням кута нахилу.
8. Кулю підняти легше.
9. При зіткненні з легкою.
10. Збільшиться у 9 раз.
11. Максимальна на початку руху, мінімальна – у верхній точці.
12. Можна.
13. Енергія менш жорсткої пружини більша в р разів.
14. а) пружне; б) не пружне.
15. Градинка більшої маси має більшу в к5 раз енергію у випадку а) і в к4 раз – у випадку б).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...