неділя, 22 липня 2012 р.

Сили та системи тіл


Класифікація сил та систем


Сила – це векторна фізична величина, яка є характеристикою міри взаємодії між тілами.

Сила, як векторна величина, характеризується:

1.  величиною;
2.  напрямком;
3.  точкою прикладання.

У природі зустрічається безліч найрізноманітніших сил: сила Ампера, сила Лоренца, сила кулонівської взаємодії, сила Коріоліса, неінерціальні сили, доцентрова сила, сила Архімеда, сила тяжіння, сила пружності, вага тіла, сила Всесвітнього тяжіння, і т. д. Проте видів взаємодій існує лише чотири: гравітаційна, електромагнітна, сильна та слабка. І кожна сила зі всього різноманіття сил визначає лише якусь з цих чотирьох взаємодій.


Сили поділяють на:

1.потенціальні (консервативні) та
2.непотенціальні (неконсервативні).

Потенціальними називають сили, робота яких залежить лише від початкового та кінцевого положень і не залежить від форми траєкторії. Робота по замкненому контурі потенціальних сил завжди дорівнює нулеві. Приклади таких сил: сила тяжіння, сили пружності.

Непотенціальними називають сили, робота яких залежить від форми траєкторії. Робота таких сил по замкненому контурі відмінна від нуля. Прикладом таких сил є сили тертя та сили опору.

Система тіл.

Консервативною системою тіл називають таку систему, в якій внутрішні та зовнішні сили, які діють на систему є потенціальними.

Неконсервативною системою тіл називають таку систему, в якій діють потенціальні та не потенціальні сили.

Запитання.

1.  Яку систему тіл називають замкнутою консервативною системою?
2.  Яку систему тіл називають замкнутою неконсервативною системою?


Доцільно прочитати:


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...