неділя, 16 грудня 2012 р.

МКТ

Як знайти молекулярну масу речовиниМолекулярно – кінетична теорія

Молекулярно – кінетична теорія (МКТ) розглядає будову і властивості тіл, як результат руху і взаємодії молекул.


Основні положення МКТ.
1.Усі речовини складаються з мікрочастинок (атомів, молекул, іонів), тобто мають дискретну (перервну) будову.
2.Частинки (атоми, молекули, іони) перебувають в неперервному хаотичному тепловому русі.
3. Між частинками (атомами, молекулами, іонами) існують сили взаємодії (притягання або відштовхування) електромагнітної природи.

Експериментальні підтвердження основних положень МКТ.

Перше положення :
"Усі речовини складаються з мікрочастинок (атомів, молекул, іонів), тобто мають дискретну (перервну) будову".
 • Макроскопічні тіла діляться на частинки (крейда, цегла,…).
 • Явища пароутворення, сублімації, розчинності.
 • Наявність електронного та іонного мікроскопа із збільшенням в 500 млрд. раз, котрі дозволили побачити модель внутрішньої будови твердого тіла.
 • Дослід з розтіканням краплини олії на теплій воді, який дозволив оцінити розміри молекули.
 • Закон кратних відношень (при утворенні з двох елементів різних сполук, маси одного елемента в різних сполуках відносяться як цілі числа, тобто знаходяться в кратних відношеннях).
 • Явища дифузії, осмосу.
 • Тиск, закон Дальтона, стисливість речовини.
Друге положення:

"Частинки (атоми, молекули, іони) перебувають в неперервному хаотичному тепловому русі".
 • Намагання газу зайняти весь доступний об’єм.
 • Існування тиску газу на стінки посудини (збільшення тиску із підвищенням температури газу).
 • Броунівський рух.
 • Дифузія та осмос.
 Третє положення:
"Між частинками (атомами, молекулами, іонами) існують сили взаємодії (притягання або відштовхування) електромагнітної природи".
 • Деформація тіл під впливом прикладених до нього сил.
 • Збереження форми твердими тілами.
 • Поверхневий натяг рідин, явище змочування, капілярність.Доцільно прочитати:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...