пʼятницю, 4 жовтня 2013 р.

Закон Ампера, сила Лоренца

Магнітне поле

Повторення
Закон АмпераНехай у магнітному полі з індукцією В  знаходиться лінійний елемент струму Idl. На цей елемент з боку поля діє сила, величина і напрямок якої визначаються законом Ампера:


або, в скалярній формі,


де α – кут між напрямком струму в провіднику і напрямком магнітного поля. Силу, що діє на провідник зі струмом скінченної довжини, знаходять інтегруванням по всій довжині провідника:


Зокрема, для прямолінійного провідника в однорідному магнітному полі:


Напрямок сили Ампера можна знаходити за правилом лівої руки (мал. 1).


 
Мал. 1. Правило лівої руки і правило свердлика.


Сила ЛоренцаНа електричний заряд, що рухається в магнітному полі, діє сила, перпендикулярна як до швидкості заряду, так і до ліній магнітної індукції; вона називається силою Лоренца і визначається за формулою


або, в скалярній формі,


де α– кут між швидкістю заряду і напрямком вектора магнітної індукції В.Для позитивного заряду напрямок сили Лоренца визначається за правилом лівої руки (мал. 2). Якщо заряд негативний, напрямок сили Лоренца буде протилежним. Зауважу, що на нерухомий заряд магнітне поле не діє. В цьому – його принципова відмінність від електричного поля.

Мал.2
Коловий рух зарядженої частинки в однорідному магнітному полі
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...