понеділок, 26 жовтня 2020 р.

Эффект Мейснера


Левітація або ефект Мейснера-Оксенфельда 


При охолодженні надпровідника, що знаходиться в зовнішньому постійному магнітному полі, в момент переходу в надпровідний стан магнітне поле повністю витісняється з його обсягу. Цим надпровідник відрізняється від ідеального провідника, у якого при падінні опору до нуля індукція магнітного поля в об'ємі повинна зберігатися без зміни.Ефект Мейснера — це явище швидкого затухання магнітного поля в надпровіднику.

Надпровідник є ідеальним діамагнетиком. У магнітному полі в надпровіднику індукуються макроскопічні струми, які створюють власне магнітне поле, що повністю компенсує зовнішнє. Це явище, відкрите в 1933 році німецькими фізиками Вальтером Мейснером та Робертом Охзенфельдом та отримало назву ефекта Мейснера.

Пояснення ефекту Мейснера було наведено в першій теорії надпровідності - теорії Лондонів (1935 рік) 

Ефектом Мейснера пояснюється левітація надпровідника над сильним магнітом (або магніту над надпровідником) - що ми маємо можливість спостерігати на гіф-ці.

Зауважу, що ефект Мейснера руйнується в сильних магнітних полях.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...