середу, 20 липня 2011 р.

Швидкість

Несподівано про швидкість

        Швидкість визначає зміну стану тіла за одиницю часу. Це конкретне фізичне поняття, яким користуються не лише у фізиці, але і в інших науках.
        У восьмому класі ми вивчали поняття швидкості (відношення переміщення до часу), середньої швидкості (відношення пройденого шляху до часу), миттєвої швидкості (швидкість в даний момент часу) а також кутової швидкості (відношення кута повороту до часу). Усі наведені поняття мають відношення до руху фізичного тіла, хоча використовують його і для інших процесів в природі (наприклад: швидкість виконання роботи, швидкість запам’ятовування, швидкість поширення в просторі фізичного поля та ін.).
        Вибір одиниці вимірювання швидкості залежить від особливостей фізичних явищ та процесів. У СІ одиницею швидкості є м/c (похідна від основних). Але на практиці використовують і інші одиниці. Швидкість різних наземних, річкових і повітряних транспортних засобів вимірюють у км/год, швидкість руху на морях та океанах вимірюють у вузлах (морська миля за годину, де морська миля (1852м) дорівнює довжині кутової мінути земного меридіану); швидкість руху космічних об’єктів вимірюють у км/с.
        Бажання людей до швидшого переміщення зумовило зростання техніки і створення механізмів, котрі дозволяють задовільняти частково ці бажання. У сучасній транспортній техніці широко використовують різні поняття швидкості.
1.Конструкційна швидкість – це максимально допустима конструкцією даного транспортного засобу швидкість. Саме її фіксують в паспортах транспортних засобів, хоча кожен з них може її перевищити.
2.Крейсерська швидкість – це швидкість найекономнішого, за витратою палива, режиму руху. Вона завжди менша за конструкційну. Для наземних транспортних засобів вживають частіше експлуатаційна швидкість.
3.Технічною називають середню швидкість руху поїзда або автобуса, яку визначають відношенням пройденої відстані на час руху.
4. Дільнича швидкість – це середня швидкість, котра дорівнює відношенню пройденої відстані до повного часу перебування транспортного засобу в дорозі, включаючи час зупинок. Якщо зупинок небуло, то дільнича швидкість чисельно дорівнює технічній.
5. Повітряною швидкістю літака, гелікоптера називають швидкість їх польоту відносно атмосфери (повітря) без урахування її руху (вітру). Ця швидкість фіксується в паспортних даних літаючого засобу.
6.Шляховою швидкістю літака називають швидкість польоту відносно поверхні землі. Саме за цією швидкістю визначають час прибуття в аеропорт. В авіації використовують також швидкість відриву та посадкову швидкість.
        В науці про космос використовують поняття першої, другої та третьої космічної швидкості – це швидкості, яких надають певним обєктам, для того, щоб вони мали змогу виконати поставлені перед ними завдання.
        Серед різних швидкостей руху є одна особлива – це швидкість поширення світла у вакуумі. Це найбільш допустима швидкість руху об’єктів (хоча фізика не забороняє рух зі швидкістю більшою за 300000км/с, проте це тіло повинне народитися з такою швидкістю).
Чи впливає швидкість руху на організм людини?
Відповідь: ні!  Доказ – ми рухаємось  з нашою планетою зі швидкістю 30км/с навколо Сонця, а разом із Сонячною системою із ще більш запаморочливою швидкістю – 250км/с, і просто не помічаємо цього руху, цих швидкостей.  Людський організм реагує на зміну швидкості: згадайте як «захоплює дух» при катанні на американських гірках?!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...