неділя, 25 листопада 2012 р.

Енергія хвиль

 Енергія пружної хвилі 


Механічна хвиля в стержні.

Процес поширення хвиль в пружному середовищі супроводжується перенесенням енергії від джерела хвилі у навколишнє середовище, від одних ділянок до інших.

Нехай у пружному середовищі вздовж осі Ох поширюється поздовжня хвиля:

 ξ(x,t) = А cos(ωt kx).

Знайдемо енергію, яку переносить ця хвиля.
 Умовно виділимо в цьому середовищі малий об’єм ΔV, в якому всі частинки коливаються в однаковій фазі і швидкості частинок однакові. Значення швидкості частинки v знайдемо з рівняння хвилі:

 v = (ξ)´ = - Aωsin(ωt kx).

Кінетична енергія цього об’єму дорівнюватиме:

 ΔК = Δmv2/2 = ½ ρ v2ΔV= ½ ·ρA2ω2ΔVsin2(ωt kx).

Можна довести, що потенціальна енергія деформації вибраного об’єму у хвильовому процесі дорівнює його кінетичній енергії:

 ΔП = ΔК = ½ ·ρA2ω2ΔVsin2(ωt kx).

Отже у випадку плоскої хвилі ΔП та ΔК кожного малого об’єму пружного середовища однакові. Зауважу, що максимум потенціальної енергії (максимальна деформація) припадає на ті ділянки середовища, кінетична енергія яких максимальна. Ця властивість є характерною  для довільних біжучих хвиль, оскільки пов’язана лише з механізмом поширення хвиль в пружному середовищі.

Повна механічна енергія об’єму ΔV:

 ΔЕ = ΔП + ΔК = ρA2ω2ΔVsin2(ωt kx).

Повна механічна енергія ΔЕ = ΔЕ(x,t) є функцією від часу та координати.

Усереднивши останній вираз, понижуючи при цьому степінь, отримаємо середнє значення повної механічної енергії:
  ΔЕсер = ½ ρA2ω2ΔV.

Середня густина енергії 
  w = ½ ρA2ω2
Доцільно прочитати:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...